Cung cấp sỉ, cho thuê, sản xuất trang phục chú hề.

Chuyên cung cấp, cho thuê, sản xuất trang phục chú hề tại TP. Hồ Chí Minh.