Cung cấp sỉ, cho thuê, sản xuất trang phục chú hề liền

Chuyên cung cấp, cho thuê, sản xuất trang phục chú hề liền tại TP. Hồ Chí Minh.